Top.Mail.Ru

Бысымхэм зэIукIэгъур ахьыгъ

Image description

Урысыем ичемпионат и Суперлигэ хэлэжьэрэ «АГУ-Адыифым» зичэзыу ешIэгъоу иIагъэр Ставрополь щыкIуагъ.

Зэнэкъокъум иятIонэрэ едзыгъо къыдыхэлъытагъэу командэу «Ставропольем» дешIагъ. Бысымхэр нахь лъэшыгъэх, текIоныгъэр къыдахыгъ.
«Ставрополье» (Ставрополь) — «АГУ-Адыиф» (Мыекъуапэ) — 37:26 (18:11).
Командэхэм ахэт ешIакIохэм якъэгъэлъэгъонхэм шъуащытэ­гъэгъуазэ:
«Ставрополье»: Зотинар — 8, Коровинар — 6, Лыжинар — 5, Лунинар — 4, Шаповаловар — 4, Тишинар — 2, Локян — 2, Каширинар — 2, Голец — 2, Казанджян — 2.
«АГУ-Адыиф»: Кобл — 10, Болоба — 4, Бондаренкэр — 3, Миловар — 3, Селиверстовар — 2, Мещеряковар — 2, Алексеевар — 2.

ЗэIукIэгъум иапэрэ такъикъи 10-м типшъашъэхэр дэгъоу ешIагъэх. Ау ащ ыуж бысымхэр хэп­шIыкIэу нахь лъэшыгъэх, тайми­тIури ахьыгъ.
Купэу «Б-м» хэт командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу ра­гъэ­къугъэр:

  1. «Звезда» — 35.
  2. «Динамо-Синара» — 34.
  3. «Ставрополье» — 19.
  4. «АГУ-Адыиф» — 16.
  5. «Луч» — 8.
  6. «Университет» — 4.
    Зэнэкъокъум ипэшIорыгъэшъ едзыгъо аухынымкIэ командэхэм ешIэгъу зырыз къафэнагъ. Мэлылъфэгъум и 1-м «АГУ-Адыифыр» Мыекъуапэ щыIукIэщт «Луч» (Москва).