ТекIоныгъэр къыдихыгъ

Адыгеим икомандэу «АГУ-Адыифым» гандболымкIэ бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу иаужырэ уцугъом къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъур текIоныгъэкIэ ригъэжьагъ. Санкт-Петербург икомандэу «Балтийская заря» зыфиIорэм къышIуихьыгъ, пчъагъэр — … More