ЛIыхъужъхэр сыдигъуи тигъусэх

Щылычым ебэнызэ дунаим цIэрыIо щыхъугъэ Чыржьын Мухьарбый адыгэ къуаджэу Кощхьаблэ къыщыхъугъ.Уахътэм уфызэплъэкIыжьыныр шэнышIу зыфэхъугъэ батырыр икIэлэгъум къыщегъэжьагъэу атлетикэ онтэгъум пылъыгъ. … More

Урысыем спортымкIэ иминистрэ апэрэ мыл Унэшхо Адыгеим къыщызэIуихыщт

Iоныгъом и 6-м Урысые Федерацием спортымкIэ иминистрэу Олег Матыцинрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэхэсыгъоу зэхащэщтым шъолъырымкIэ физическэ культурэмрэ … More