ГъэхъэгъэшIухэм къакIэлъыкIуагъ

«Адыгэ макъэм» иапэрэ номер къызыдэкIыгъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ыкIи ащ Iутхэм IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшIухэр зяряIэм афэшI Урысыем ижурналистхэм я Зэхахьэ ищытхъу тхылъ лъэпкъ гъэзетым къыфагъэшъошагъ.
АР-м ижурналистхэм я Зэхахьэ итхьаматэу Бзэджэжъыкъо Абрек мэфэкI шIыкIэм тетэу тыныр редакцием иIофышIэхэм тыгъуасэ къаритыжьыгъ.