Мыекъуапэ щызэхащэщт

Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем изэнэкъокъухэр Мыекъуапэ щыкIощтых.

Ащ илъэс 15 — 18 ыкIи 19 — 20 зыныбжь пшъашъэхэр ыкIи кIалэхэр хэлэжьэщтых. Мыщ фэдэ мэхьанэшхо зиIэ зэнэкъокъур апэрэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ щырагъэкIокIыщт.

ЗэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, къэралыгъом ишъолъыр 56-мэ яспортсменхэм заушэтыщт. Адыге­ир нэбгырэ 15 фэдизмэ къагъэлъэгъонэу агъэнафэ. Зэнэкъо­къухэр шэкIогъум и 11-м щегъэ­жьагъэу и 20-м нэс кIощтых. Мы спорт лъэпкъыр зыгу рихьыхэрэр спорткомплексэу «Ошъутен» зыфиIорэм рагъэблагъэх, учIэхьаным пае ыпкIэ птын ищыкIагъэп. ШэкIогъум и 11-м сыхьатыр 4-м зэнэкъокъур къызэIуахыщт.