Спорт псэолъакIэ къызэIуахыгъ

Станицэу Ханскэр загъэпсыгъэр илъэси 161-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ спорт площадкэ мы псэупIэм къыщызэIуахыгъ. Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытэгъэ федеральнэ проектэу «Спортыр — щыIэныгъэм ишапхъ» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ ар агъэпсыгъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъ ыкIи спорт псэолъакIэу къызэIуа­хырэм фэшI станицэм щыпсэу­хэрэм къафэгушIуагъ Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм идепутатэу Владимир Тростенецкэмрэ яIэпыIэгъукIэ площадкэр ашIыгъ. ПсэупIэм дэсхэм япсауныгъэ агъэпытэн амал яIэ зэрэхъугъэм дакIоу Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэу­хъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм ишапхъэхэр мыщ щатынхэ алъэкIыщт. Ащ пае спорт Iэмэ-псымэ 26-рэ щагъэуцугъ.

— Станицэм дэс ныбжьыкIэхэм площадкакIэм уасэ фашIынэу ыкIи спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэ­шIухэр ашIынхэу тыщэгугъы, — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.
Зифизическэ ухьазырыныгъэ зыушэты зышIоигъохэм ащ фэдэ амал мы мафэм яIагъ. Шапхъэхэр языгъэтыгъэр республикэм икъэ­лэ шъхьаIэ тестированиемкIэ игупчэ исудья.