ШIухьафтынхэр аратыгъэх

Краснодар краим и Адыгэ Хасэрэ хы ШIуцIэ Iушъом Iус шапсыгъэхэм я Хасэрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIухьафтынхэр а 1-рэ классхэм арыхьэгъэ кIэлэцIыкIухэм аIэкIагъэхьажьыгъэх.

Сурэтыр: Краснодар краим и Адыгэ Хас.

Къэлэмхэр, тетрадьхэр, нэмыкI пкъыгъохэр зыдэлъ Iалъмэкъхэр Успенскэ районымкIэ къуаджэхэу Шъхьащэфыжь, Кургъокъуае, къалэу ТIуапсэ, ТIопсэ районымкIэ псэупIэхэу Агуй-Шапсыгъэ, Псыбэ, Гъуакъо, ЦIэпс, Агуяпэ, Ныбыгъу, Тюменскэм, Ныджэпсыхъо, ПсышIопэ районымкIэ псэупIэхэу ШэхэкIэй, Хьаджыкъо, ПсышIуапэ, Шэхапэ, Мэкъупсэ, Совет-къуаджэ, Ашапэ ягурыт еджапIэхэм яа 1-рэ классхэм арыхьагъэхэм аратыгъэх.

«Адыгэ Республикэм ипащэхэм хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ шапсыгъэхэм анаIэ зэратырагъэтырэм ишIуагъэкIэ тикультурэ, социальнэ хэхъоныгъэкIэ Iофыгъуабэ зэшIохыгъэ мэхъу. Ащ дакIоу лъэпкъэу тызщыщым джыри нахь тырыгушхон амал къытеты», — къыIуагъ хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ шапсыгъэхэм я Хасэ итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ.