Yeni yönetici tanıtıldı

Adıge cumhuriyeti hükümet sarayında Adıge Cumhuriyeti başkanı Kumpıl Murat Rusya Devlet radyo televizyon kurumu başkan yardımcısı Rifat Sabitovla bir toplantı yaptı.

O, Adıgey radyo televizyon kurumu müdürlüğüne yeni atanan Pheşh Aşemez’i cumhuriyet başkanına tanıttı.

Toplantıya AC bakanlar kurulu başkan yardımcısı Tlıxase Mahmud, AC başkanı ve bakanlar kurulu idari işler amiri yardımcısı Kone Zavur, Adıge cumhuriyeti ulusal işler, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker, Rusya devlet radyo televizyon kurumu  bölgeler departmanı başkan yardımcısı Andrey Nikitin katıldı.

AC başkanının belirttiğine göre Cumhuriyetimiz devlet kurumları ile federasyonun Adıgeydeki devlet kurumları arasında anlaşı ve işbirliği içeren ilişkiler var, cumhuriyetimiz yaşayanlarına haberlerin zamanında ve doğru bir şekilde iletilmesi bağlamında gelecekte de bu ilişkilerin geliştirilerek yürütülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Rusya devlet radyo televizyon kurumu bölgesel radyo televizyon kurumları ile alakalı işlerden sorumlu temsilcilerinin belirttiğine göre, RF başkanı Vlademir Putinin talimatları doğrultusnda manevi zenginliğimizin korunup geliştirilmesi, ülkemizde yaşayan farklı ulusların dilleri ve kültürlerinin muhafazası konusuna Rusya Medya holdingi özel bir ihtimam gösteriyor.

Bölgelerdeki basın mensuplarının çalışmalarının daha iyi organize edilmesi, yeni fikirler-yaklaşımların yaşama geçirilmesi, yeni projelerin oluşturulması  gibi konular hakkında fikir teatisinde bulundular. Üzerine en çok eğildikleri konulardan birisi ise bazı bölgelerin ulusal dillerde radyo yayınları yapması.

Kumpıl Muratın belirttiğine göre yayınların daha iyi olması yönünde cumhuriyetimizde pek çok işin üstesinden geliniyor. Meslekleri konusunda rekabet edebilmeleri için olanaklar sağlanıyor. Her sene Cumhuriyet başkanlığı ödülleri en iyi gazete, televizyon, radyo yayınları alanında veriliyor.

Cumhuriyetimizde olan haberlerin düzgün, zamanında ve yetkin olarak halka iletilmesi alanında yeni olanak-imkanlar bulunamsının da büyük önemi olduğunu söyledi. Anadilinin korunması ve geliştirilmesinde, sosyal öneme haiz projelerin yaşama geçirilmesinde üstlenilen görevlerinde üstesinde çıkış yolları bulmalıyız dedi.

Adıgey radyo televizyon kurumu müdürlüğüne atanan Pheşh Aşemez, ülkemiz başkanının tüm talimatlar doğrultusunda  cumhuriyet devlet  kurumlarıyla  faydalı ilişkilerin geliştirilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

42 yaşındaki Pheşh Aşemez Çerkes kentinde doğdu, Adıgey radyo televizyon kurumu müdürülüğüne atanana dek basın sektöründe çalıştı, Karaçay-Çerkes devlet radyo televizyon kurumunda haberler bölümünde, Stavropol devlet radyo televizyon kurumunda haberler bölümü müdür yardımcısıydı. Bunun yanısıra toplumsal etkinliklere de katılıyordu, Rusya Birlik partisi çatısı altında yerel idareler temsilciler meclislerine de seçildiği dönemler oldu.

AC Başkanlık basın bürosu.