14 mart – Çerkesçe ve Çerkes yazını günü

Saygıdeğer Adıge Cumhuriyeti yaşayanları!

Kıymetli memlekettaşlarımız!

– Çerkesçe ve Çerkes yazını günü dolayısıyla sizleri kutluyoruz!

Bu gün, Çerkes bilim adamı ve aydını Bersey Wumarın ‘Çerkesçe Alfabe’ basımı bu günün köklerinde yatıyor. 170 yıl önce arap harfleri esaslı  olarak Tifliste basılan bu alfabe Çerkesçe eğitiminde ilk eser oldu.

Bu gün Adıge Cumhuriyeti devlet kurumlarının ana görevleri arasında Çerkesçenin korunması-geliştirilmesi, gençlerin anadillerini sevmelerinin sağlanması, cumhuriyetimizde yaşayan her kültüre saygı duyulması yer alır.

Bilim adamları, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, Adıgeyde yaşayan bu konu ile ilgilenen herkes işbirliği içerisinde çalışmaya devam ederlerse üstesinden geldikleri işlerin daha da genişleyeceğine güveniyorum.

Kıymetli memlekettaşlarımız, her birinizin sağlık esenlik içerisinde, iyi bir yaşama sahip olmasını, atalarımızın dilinin öğrenilmesi ve geliştirilmesinde başarılar elde etmeniz temennisinde bulunuyoruz!

Adıge Cumhuriyeti Başkanı, Rusya Birlik partisi Adıgey dalı genel sekreteri Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Meclisi-Xase Başkanı Vlademir Narojne