Нахь лъэшхэр лъэкIуатэх

Европэм ичемпионхэм ялигэ щешIэрэ командэхэм ащыщхэр мы мафэхэм зэIукIагъэх. Футболыр зыгу рихьыхэрэм къызэраIорэмкIэ, командэхэм ешIэкIэ дахэ къагъэлъэгъуагъ.

Ахэм язэфэхьысыжьхэм шъуащытэгъэгъуазэ: «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0, «Тоттенхэм» — «Милан» — 0:0, «Челси» — «Боруссия» (Д) — 2:0, Бенфика — Брюгге — 5:1. Бавариер, Милан, Челси, Бенфикэр ыпэкIэ лъэкIуатэх.