Ülke Adıge Xasesinin ХХII. Kongresi kararları

I. Ülke Adıge Xasesi 22. kongresi katılımcıları Xase thamatesi Tlımışeko Ramazanın okuduğu değerlendirme raporunu dinlediler, rapor hakkındaki teatilerden sonra üç yıllık dönemdeki çalışmaları iyi buldular.

II. Ülke Adıge Xasesinin seçilen yeni yönetiminin şu gibi konular üzerine eğilmesi kararı aldılar

— Pek çok ülkede yaşayan Çerkesleri bir ulus olarak yaşatan tek devlet Rusya Federasyonudur. Bu yüzden, zayıflığı — bizim zayıflığımızdır, gücü — bizim gücümüzdür. Rusya Federasyonunun köklerini güçlendirmeye çalıştığımız gibi gelecekte de çalışmaya devam edeceğiz. Bunu diasporadaki soydaşlarımızın da diğerlerinin de anlaması yönünde xase yönetimi çalışacaktır. Farklı etnisiteler ile iyi ilişkiler sağlanması ve ülkedeki barış ortamının pekiştirilmesi konusunda çalışılacaktır.

— Dağınıklığımızın getirdiği zayıflığı ulusal gücümüz haline getirirsek, bunun sadece cumhuriyetimiz değil, ülkemiz Rusya Federasyonunda köklerini güçlendireceği şüphesiz gerçektir. Bu çerçevede, diasporadaki kardeşlerimizin geri getirilmesi-dönmeleri konusunda çalışacağız.

— Bu son yıllarda devlet, xase, bilimadamları çerkesçenin öğrenilmesi, kitapların basılması konusunda ayrıntılı çalışıyorlar. Fakat buna rağmen ulusal dilimizin korunması geliştirilmesi en birincil sorunlar arasında yer alıyor. Çerkesçenin de devlet dili olduğunu xase yönetimi unutmayacak. Dilimizin değerinin arttırılması, çerkesçe ile alakalı çalışanlar için bunun iyi bir gelir olması konusunda çalışacaktır. Dil ile alakalı bilimsel toplantılarda Adıge Xasesinin bakış açısının kabul ettirilmesine çalışılacaktır.

— Devlet kurumlarında diller ile alakalı kanunlara uyulup uyulmadığını araştıracak, yerine getirmeyenlere bunu anımsatacaktır.

— Dil ile alakalı konularda tüm isteklerimiz yerine gelse dahi, şayet nüfusumuz artmazsa, Çerkesçeyi kim konuşur, çerkesçe bildiği için kim onur duyar ki? İşte bu yüzden nüfusumuzun artmıyor olması birincil sorunumuz olmaya devam ediyor. Bu sebeple devlet ve xase birlikte nüfusumnuzun artması yönünde işbirliği içinde çalışacaktır.

— Gençlerin Adıge xabzesine uygun yetiştirilmesi, eğitilmesi konusunun da üzerine eğilecektir.

— Çerkesçenin değerinin arttırılması, yazın kurallarımızın, alfabemizin eksiklerinin giderilmesini ele almak üzere, her türlü ilgilinin katılacağı  bir konferans düzenlenmesi konusunda cumhuriyetimiz Başkanı Kumpıl Murat’a çağrıda bulunuyoruz.

— 1994 yılında diller üzerine alınan kanunların, nasıl yürütüldüğünü ele alan bir meclis oturumu düzenlenmesi için AC Meclisi başkanına çağrıda bulunuyoruz.

— Mıyekuape kent girişlerinde, aynı zamanda kent parkında, tüm devlet kurumlarında ve gerekli tüm tabelalarda Rusçanın yanısıra Çerkesçe’nin de kullanılması konusunda çalışmalar yapması için Mıyekuape Belediye başkanına sesleniyoruz.

—Başta bakanlıklar olmak üzere, devlet kurumlarına web sitelerini Rusça yanısıra çerkesçe düzenlemeleri, yardımlaşarak you-tube kanalları açmaları çağrısında bulunuyoruz.

— Üniversite ve Enstitülere bu güne dek gerçekleştirdikleri konferanslarda alınan kararların yerine getirilip getirlmediği konusunda bizleri aydınlatmaları çağrısında bulunuyoruz.

— İki çerkes yazını, edebiyat dili üzerine bilimadamlarının aldığı, Kabartay-Balkar cumhurieyti meclisinde kabul edilen alfabe üzerine bir kez daha durulması ve Cumhuriyetimiz meclisinde kabul edilmesi üzerine çalışmalar yapılması için Çeraşe Tembot Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü Tlıuju Adam’a çağrıda bulunuyoruz.

—  Çerkeslerin daha önce kullandıkları alfabelerin, dilbilimi kitaplarının yeniden basılması konusunu Proje ofisinin çalışma programına almasını talep ediyoruz.

— Çerkesçe öğretmenlerinin yetiştirildiği fakültenin eğitim şekli üzerine durulması.

— Çerkesçe derslerinin verildiği öğretim kurumlarında derslerin veriliş şeklini Eğitim bakanlığının daha güçlü denetlemesini talep ediyoruz.

— Varlıklı soydaşlarımıza milli sorunlarımıza daha da eğilmeleri, olanakları çerçevesinde Adıge Xaseye destek olmaları çağrısında bulunuyoruz.

— Milletimize, yasama organlarına iletileceğine güvenerek milli sorunlarımız hakkındaki görüşlerini Xaseye ulaştırmaları çağrısında bulunuyoruz.

Ülke Adıge Xasesi ХХII. Kongresi katılımcıları