Takdirnameleri verildi

Soçi belediye meclisi takdirnamesi verilen bilimadamları arasında Kafkas doğa koruma alanı çalışanları da vardı.

Kafkasyada bu konuda bilimsel araştırmalar yapılmaya başlandığında henüz doğa koruma alanı kurulmamıştı. Bu gün dahi doğa koruma alanını, ana görevleri yanısıra ilgili bilimsel araştırmalar ile alakalı çalışmaları da yürütüyor.

1 9. yüzyılda araştırma yapmak üzere gelenler arasında Harkov Üniversitesi profesörü İ. A. Klinitske, Fin botanik bilimcisi ve zooloğu A. D. Nordman, Çek botanik bilimcisi F. A. Kolenati, Rus ornitolog F. K. Lorents, Rus botanik bilimcisi N. A. Buş vd.

Bu bilimadamlarının hepsi Batı Kafkasyanın bitki, hayvan, kuş ve böcek bağlamında zengin olduğunu farkettiler.

Bu dönem içerisinde Batı Kafkasya bitki, hayvan türlerinin araştırılmasında Doğa koruma alanı çalışmalarını ilerletti, bilimsel araştırmalar yaptılar.

Zoolog, botanik bilimciler, ornitologlar, entomologlar doğa koruma alanında hiç durmadan araştırmalar yapıyorlar.

Doğa koruma alanı başkanının bilimsel konularda yardımcısı Nikolay Yesin, çalışanlardan Sergey Trepet, Aleksey Bibin’e bilim günü öncesi takdirnameleri verildi.

Doğa koruma alanı müdürü Sergey Şevelev, doğa koruma alanının böylesi çalışanları olmasaydı, turizm, koruma alanının muhafazası, ekolojik eğitim programlarının hazırlanması ile alakalı diğer tüm bölümlerin de gerekli çalışmaları yapamayacaklarını söyledi. S. Şevelev  takdirname sahiplerinin bilim günlerini de kutladı.

ŞAVKO Aslanguaş

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi