Adıgekalede mesire alanı düzenlenecek

Adıgekale belediyesi basın bürosunun bildirdiğine göre, ufak kentlerin kentsel yaşam kalitesinin arttırılması ile alakalı Rusya genelinde yapılan yarışmaya katılan kent projesinin iyi derece almasıyla bu mesire alanı düzenlenecek.

Söz konusu projenin yaşama geçirilmesi için kullanılacak para ise Özel Durumlar Fonundan salınacak kapitalle birlikte 72 milyon ruble olacak.

Yapay su kanalları, aydınlatma, görüntü kayıt aparatları hazırlandı, öncelikli olarak arazi ile alakalı belgeler düzenlendi. Bu çalışmanın sonucunda — orman fonuna ait 51 hektar kadar olan arazi belediyeye aktarıldı.

Bunun yanısıra, «Kent yaşamının komfortabıl kılınması’ devlet projesi kapsamında Psekups kasabasında da halka açık bir alan düzenleniyor. Çocuklar için merkez, yaya yolları, durak-dinlence noktaları yapıldı, yol boyunca aydınlatma sağlandı, ayrıca alanı yeni dikilen ağaçlar da güzelleştirdi.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi.