1300 kadar çocuk sağlık kontrolünden geçirildi

Bir aydır, Adıgeyden pediatrik sağlıkçı grubu Herson bölgesi Geniçeske rayonunda çalışıyor.

Bu zaman diliminde doktorlarımız 1344 çocuğu sağlık taramasından geçirdi.

Meretıko Rüstem; —Sağlık taramasına ihtiyaç duyan tüm çocuklar taramadan geçirildi, bazılarında hastalık tesbit edildi, ne gibi tedaviye ihtiyaç duydukları tesbit edildi. Sağlık anlamında 701 çocuğun sorunu olduğu anlaşıldı, bunlardan 667’sinin sorunu ise ilk defa teşhis edilmiş oldu, — dedi.

HAtırlatacak olursak Adıgeyli sağlıkçılar ağustos ayından itibaren Rusya Birlik Partisince düzenlenen ‘Sağlık Treni’ kampanyasına iştirak ediyor, Geniçeske rayonunda bulunuyorlar.

Üç ay içerisinde 10 bini aşkın kişiyi muayene ettiler. Bunlardan 1 300’ü çocuk, 35 ameliyat yaptılar. Sığınmacı ve kendi yaşadıkları yerlerden göç ettirilmiş olanlara yardım edilmesi büyük öneme haiz hususlardandır.

Gönüllüler, işletmeciler, STK çalışanları, cumhuriyetimizdeki çeşitli organizasyonlar sığınmacı durumuna düşmüş olanlar için düzenlenen yardım kampanyalarına aktif olarak katılıyor.

Donbass, Herson sakinlerine, Adıgeyden Özel Askeri Operasyona katılanlara yardım toplanması konusunda da aktif çalışılıyor.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi