Аргентинэм тыфэгушIо

Дунаим футболымкIэ изэнэ­къокъу шэкIогъум и 20-м къы­щегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 18-м нэс Катар щыкIуагъ.

Аргентинэм ихэшыпыкIыгъэ ­командэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Францием ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, Хорватиер ящэнэрэ хъугъэ.

Аргентинэм ихэшыпыкIыгъэ ­командэ икапитанэу Л. Месси ешIэ­кIо анахь дэгъоу зэхэщакIохэм къыхахыгъ. Францием икоман­дэ иешIакIоу К. Мбаппе къэлапчъэм Iэгуаор зэкIэми анахьыбэрэ дидзагъ — 8. Л. Месси — 7. Гъэхъагъэ зышIыгъэ командэхэм, ешIакIо­хэм тафэгушIо.