Адыгэ быракъыр щагъэбыбатэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Катар щэкIо.

ЗэIукIэгъухэм ашIогъэшIэгъонэу нэбгырэ мин пчъагъэ яплъы. Адыгеим щыщхэу футболыр зыгу рихьыхэрэр бэ хъухэу Катар кIуагъэх. Зэнэкъокъухэм алъып­лъэ­хэзэ адыгэ быракъыр стадионхэм ащагъэбыбатэ.

Финалым и 1/4-м нэсыгъэ командэхэр зэтэгъапшэх.

ЕшIэгъухэр

9.12. 18.00
Хорватиер — Бразилиер
9.12. 22:00
Нидерландхэр — Аргентинэр
10.12. 18.00
Марокко — Португалия
10.12. 22:00
Англиер — Франциер