Kumpıl Murat: «En önemlisi Özel Askeri Operasyona katılanlar ve göçmenlere yardım etmemizdir»

Adıgey Başkanı Kumpıl Murat dün AC Bakanlar kurulu toplantısını yönetti. Toplantıda halka sosyal yardım sağlanması, çeşitli ulusal ve devlet programları ele alındı.

AC başkanının belirttiğine göre öncelikli olarak çözümlenmesi gereken görevimiz; Özel Askeri operasyona katılanlar, onların aileleri, Geniçeske rayonu sakinleri için hayır organizasyonları düzenlemek, Herson bölgesinden gelen göçmenlere sosyal desteklerin sağlanmasıdır.

Hatırlatacak olursak cumhuriyetimize yaşadıkları bölgeyi terk edip gelmek zorunda kalanların sayısı 500 kişi. Cumhuriyetimizde geçici süre için barınacakları yerler temin edildi. İnsanlara buralarda ücretsiz yemek veriliyor, tıbbi ve psikolojik destek temin ediliyor. AC Başkanının talimatı doğrultusunda her bir fert sosyal kurum yetkililerinin sorumluluğunda destek alıyor. Görevliler Adıgeye göç edenlere sosyal kimlikler hazırlıyorlar.

AC Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Mırze Canbeç’in toplantıda belirttiğine göre; geçici bir süre için barınacakları yer temin edilmiş olan herkesin sorunlarının çözümlenmesinde evraklarının hazırlanmasında yardımcı olunuyor. Bir sefere mahsus ve her ay verilecek olan parasal destek için gerekli evrakları da hazırlanıyor.

Örneğin, cumhuriyetimize göç etmiş her bir kişiye 10 bin rublelik federal para desteği ve cumhuriyetimizin sağladığı destek verilecek. AC Başkanının talimatı doğrultussunda cumhuriyet bütçesinden her bir göçmene 20 bin ruble verilecek. Ayrıca Federal bütçeden her ay sağlanacak yardım parası için de gerekli evrakları hazırlanacak. Federal destekler arasında bir sefere mahsus ev almaları için verilecek para desteği de bulunuyor. Bu konuda kent gelişim vakfı ile gerekli anlaşma yapıldı. Tüm bunların yanısıra gıda, çocuk gıdası giyecek vb konularda da yardım edilmeye devam ediliyor.

Toplantıda Özel Askeri Operasyona katılanlar ve ailelerine yapılan sosyal destekeler konusu da ele alaındı. Bu konuda yapılanlar arasında bölgesel olarak yüzer bin ruble verilmesi, asker çocuklarından anaokulu ve kreşlerde ücret alınmaması okul öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesi, seferber edilmiş olanların ailelerinin diğer sorunlarının çözümlenmesi de bulunuyor.

Adıgey Başkanı tarafından, seferber edilenlere ek destek sağlanmasına dair bir kararname de imzalandı. Gazifikasyon programından sosyal destek alarak faydalanmaları olanağı verildi. Bu alanda 26 müracaat yapıldı. Cumhuriyetimiz kanunlarında seferber edilmiş olanlardan araç vergisi alınmamasına dair değişiklikler yapıldı.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi