Aileleri ile alakalı endişe etmemeleri için

Cumhuriyetimizde, Adıgeyden kısmi seferberlik ile seferber edilmiş olanların ailelerine destek olma çalışmaları yürütülüyor.

Cumhuriyeti Başkanı bu konuya şahsen eğiliyor, O’nun talimatları doğrultusunda tüm yerel idarelerde seferber edilenlerin ailelerinin sorunları üzerine yoğun çalışmalar yapılıyor.

Günümüz itibariyle söz konusu ailelerin sorunlarını öğrenerek çözüm üretmek için tüm sosyal kurumlar çalışıyor.

Bunun yanısıra seferber edilmiş olanların çocuklarına okullarda ücretsiz yemek veriliyor, anaokuluna gidenlerinden anaokulu-kreş ücreti alınmıyor.

Askerde bulunanların ailerinin sorunları ile ilgilenmek üzere Tevçoj rayonunda oluşturulmuş grubun sorumlusu Hadağatle Mariyet ile görüştük. O Tevçoj rayonu idaresinde sosyal işler konusunda başkan yardımcısı.

O’nun belirttiğine göre Tevçoj rayonundan Özel Askeri Operasyona katılmak üzere 37 kişi ayrıldı. Bunlardan 21’i kısmı seferberlik ile diğer 16’sı ise sözleşmeli asker olarak operasyona katıldı.

Hadağatle Mariyet; — Seferber ve sözleşmeli olarak gidenlerin ailelerine destek olmak üzere rayonda kurulan grupta köy idarecileri, tüm sosyal kurumların temsilcileri bulunuyor. Bunun yanısıra Rusya ‘Hepimiz Bir aradayız’ isimli gönüllü kuruluşu da rayonumuzda aktif faaliyet gösteriyor. Her bir aileye destek olunması gerektiği için ailelere sosyal kimlikler hazırlandı. Bu kimliklerde aile ile alakalı bilgiler ve ihtiyaç duydukları şeyler yazılı.

AŞINE Susan

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi