Шытхьалэ щыкIощт

Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» я 4-рэ къекIокIыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр шэкIогъум и 12 — 13-м иIагъэх.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIогъэ зэIукIэгъухэм «Динамо-МГТУ-р» ыкIи СШОР (Краснодар край) ащызэнэкъокъугъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Динамо-МГТУ» — СШОР — 3:0 (25:14, 25:19, 25:13).
«Динамо-МГТУ» — СШОР — 3:1 (25:16, 25:20, 26:28, 25:18).

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм къытиIуагъ тиешIакIо­хэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъозэ зэнэкъокъум зэрэхэлэжьагъэхэр.

Я 5-рэ къекIокIыгъор Шытхьалэ щыкIощт. «Динамо-МГТУ-р» «Грозный-2-м», «Дагъыстан» зыфиIорэм адешIэщт. Зэнэкъокъур тыгъэгъа­зэм и 15-м Шытхьалэ щырагъэ­жьэщт.

ЧIыпIэхэр зэтэгъапшэх

1. «Обнинск» — 32
2. «Дагъыстан» — 26
3. «Кристалл» — 26
4. «Ростов-Волей» — 17
5. «Динамо-МГТУ» — 12
6. «Грозный-2» — 6
7. «Тюмень» — 1
8. СШОР — 0.