Anısına anıt dikildi

Adıgeyin 100. yılı çerçevesinde Adıge Özerk Bölge (yönetim) Komitesi ilk sekreteri, Adıge Özerk Bölgesinin kurulmasına büyük katkıları olmuş Hahurate Wumarıko Şıhançeri’nin anısına dikilen anıt dün Mıyekuapede açıldı.

Anıt açılışına Adıgey Başkanı Kumpıl Murat, AC Meclisi-Xase Başkanı Vlademir Narojne, Federal Baş Denetmen Sergey Drokin, AC Başkanlık ve Bakanlar Kurulu İdari İşler amiri Thakuşıne Aslan, Rusya emek kahramanı, RF toplumsal odası üyesi Meşbaşe İshak, devlet kurumları, gençlik organizasyonları, cumhuriyet STK’ları  temsilcileri, cumhuriyetimiz sakinleri ve konuklar katıldı. Bunun yanısıra anıtı yapan RF onursal ressamı, KBC halk ressamı Şevokuy Hamid’de etkinliğe katıldı

Açılış katılımcılarına yaptığı konuşmada AC başkanının da belirttiği gibi Hahurate Şıhanceri Adıge Özerk bölgesinin kuruluşunda ve ayakları üzerinde durmasında büyük emekler ortaya koydu.

Hahurate Şıhançerıy yaşamını yitirdikten sonra haksız bir şekilde 1937 yılında Burjuvazik milliyetçi faaliyetler içindeydi yaftası ile yaftalandı, 50’li yılların ortasında ise suçsuz olduğu açığa çıkartıldı. 1967 yılı Aralık ayında Afıpsıp köyünde anısına bir anıt dikildi. Daha sonra Krasnodar ve Mıyekuapede caddelere ismi verildi, bazı binalara anısına plaketler asıldı.

Adıge Cumhuriyeti Başkanlık Basın Büros

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi