Askerlerle görüştüler

Adıge Cumhuriyeti Başkanının talimatı üzerine AC Federal Baş denetmeni Sergey Drokin, AC Meclisi-Xase Başkanı Vlademir Narojne,  AC Başkanlık Ve Bakanlar Kurulu İdari İşler Amiri, çalışma grubu üyeleri, Cumhuriyet Askerlik Şubesi çalışanları Mıyekuape Askeri birliğini ziyaret etti.

Cumhuriyetimiz Başkanı — Kısmi askeri seferbelikle seferber edilmiş olanlar ve onların ailelerine destek verilmesi konusunu şahsen takip ediyorum. Cumhuriyetimizdeki ilgili çalışma grubu üyelerine işleri-durumu devamlı takip etmeleri, seferber edimiş olanların müracaatlarının-dilekçeleri ivedilikle çözmeleri, ellerinden geldiği ölçüde onlara destek olmaları talimatını verdim. İşte bu kapsamda, Mıyekuapede hazırlıklarını sürdürmekte olan askerlerle görüştüler — dedi.

Kumpıl Muratın belirttiğine göre, hem seferber edilmiş askerlerle hem de ilgili komutanlarla devamlı benzer toplantılar yapılmakta. Bu toplantılar-görüşmeler sayesinde Özel Askeri Operasyon Bölgesine gönderilecek olan askerlerin ihtiyaçları öğreniliyor, temin ediliyor. Toplantılar sonucunda ivedilikle çözümlenmesi gerekenler belirleniyor. Rusya federasyonu Savunma Bakanlığı gerekli her şeye sahip, ama bazen ek destek veya bazı nesnelerin ivedilikle temini de gerekebiliyor.

Kumpıl Murat — Özel Askeri Operasyona katılan memlekettaşlarımızın ihtiyaç duyduğu giyeceklerin temini, onların rica ettikleri şeylerin bir an evvel sağlanması talimatını verdim. Bu sorumlulukların ivedilikle yerine getirilmesi gerekiyor, — dedi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi