«Tüm görevlerin ivedilikle çözümlenmesi gerekiyor»

Adıgey Başkanı Kumpıl Murat Rf Başkanının yayınladığı kararname ile Güney Federal Bölgesindeki birimlerin ‘Yüksek hazırlıklı bölgeler’ kapsamına alınması üzerine Adıgeyde kurulan ‘Operasyonel Merkez’in video bağlantılı toplantısına katıldı.

Toplantıda Adıgeyde kısmi seferberlikle seferber edilenlere, ailelerine yapılan yardımlar ve yapılması planlanan diğer çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, AC Meclisi-Xase Başkanı Vlademir Narojne, AC Vekil Başbakanı Çeraşe Anzavur, AC Başkanlık ve Bakanlar Kurulu İdari İşler Amiri Vlademir Svejenets, AC Bakanlar kurulu üyeleri, AC askerlik şubeleri başkanları, ‘Halk Cephesi’ temsilcileri, yerel idare yöneticileri katıldı.

Çeraşe Anzavurun belirttiğine göre; Cumhuriyetimizde Adıgey Başkanının yayınladığı kararnameler doğrultusunda yapılması gereken tüm çalışmalar yürütülüyor, seferber edilmiş olanlara verilmesi gereken paralar da verildi, Özel Askeri Operasyona katılanların ailelerine de sosyal destekler sağlanıyor.

Bunun yanısıra konusu edilen ve üzerinde çalışılan bir diğer husus ise seferber edilmiş olanların ailelerinin sosyal gazifikasyon programına indirimler sunularak dahil edilmesidir.

Ayrıca cumhuriyetimizde seferber eidlmiş olanların ailelerine yardım sağlanması için de bir grup oluşturuldu. Her bir aile için duydukları ihtiyaçlar doğrultusunda ‘sosyal kimlik’ler verildi. Seferber edilmişlerin çocuklarına okullarda ücretsiz yemek veriliyor, anaokulları içinse ücret alınmıyor. Bunun yanısıra AC Başkanının talimatı doğrultusunda çocuklara verilmek üzere yılbaşı hediye paketleri hazırlanıyor.

Vlademir Svejenets ise Cumhuriyet askerlik şubeleri ve askeriye ile alakalı organizasyonlarla yapılan çalışmalar ve seferber edilmişlerin dilekçelerinin incelenip değerlendirilmesine de devam edildiğini belirtti. Ortaya çıkan sorunlar hemen yerel idareler, yerleşke idarecileri, milletvekilleri tarafından ele alınıyor.

Adıge Cumhuriyeti İnsan Hakları kurumu sorumlu yetkilisi Anatolıy Osokin’in  belirttiğine göre 18 dilekçe işleme tabii tutuldu ve ele alınan sorunlar çözümlendi.

Adıge Cumhuriyeti Askerlik Şubeleri başkanı Aleksandr Averin’in belirttiğine göre; Federal kanun N 31 kapsamında «Rusya federasyonunda Seferberlik İşlemleri » isimli 26 Şubat 1997 tarihli kanunda yapılan değişikler kapsamında değerlendirilmesi gereken bazı dilekçeler ile alakalı çalışılıyor. Seferberliğe tabii tutulanların sayısının arttırılması ile alakalı çalışmalar ise ayrıca yürütülüyor.

Bu konularda en faydalı olanlar ise gönüllüler, cumhuriyetimiz iş adamları, Rusya Birlik partisi Adıgey şubesi üyeleri.

Rusya Birlik Partisi bölge şubesi yürütme komitesi başkanı Afeş’eğo Ramazan şu an yürütmekte oldukları yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu yardım malzemeleri arasında gıda malzemeleri, iç çamaşırları, yağmurluklar, akümülatörler, araç örtüleri vd. yer alıyor.

Adıge Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma bakanı Mırze Canbeç asker aileleri ile alakalı belirli merkezlerde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yardım kapsamındaki tüm çalışmaları yürtüyorlar ve bölgece temin edilip verilmesi gereken parayı da zamanında veriyorlar.

Cumhuriyetimiz Başkanı ortaya çıkacak tüm sorumlulukların-sorunların ivedilikle çözümlenmesi ve her bir aile ile bir devlet kurumu temsilcisinin ilgilenmesi talimatında bulundu. Bu kapsama, milletvekilleri ve ailelere yardım etmek isteyenler de dahil edilecek.

Kumpıl Murat cumhuriyetimiz gönüllü organziasyonlarına da yardım konusunda belirli görevler verilmesi ve Adıgeyden götürülmüş askerlerin farklı askeri birliklerde karşılaşabilecekleri farklı sorunların çözümü ile ilgilenmeleri talimatını verdi.

 Kumpıl Murat; «Özel Askeri opreasyona katılan çocuklarımız ve ailelerine imkanlar çerçevesinde kapsamlı olarak destek sağlamalıyız. Özellikle evlatlarını yitirenler üzerine daha da durmalıyız. Bu zor durumu eşleri ve çocukları yalnız başına yüklenmemeliler. Seferber edilmiş her bir aileye psikolojik destek sağlanması, sanatoryumlara gönderilmeleri ve diğer sosyal desteklerin sağlanması konusu üzerinde de çalışılmalı. Yerel idarelerin de devamlı bu konu üzerine çalışması gerekiyor. Tüm sorumlulukların ivedilikle çözümlenmesi-yerine getirilmesi gerekiyor. Yardımların gönülden-içten yapılmasının da büyük önemi var », —dedi.

Adıge Cumhuriyeti Başkanlık Basın Bürosu

Fotoğraf A. GUSEV

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi