Зыхьыщтыр къэшIэгъуае

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 16-рэ ешIэгъухэр шэкIогъум и 4 — 6-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр
«Химки» — «Оренбург» — 2:0, ешIэгъум еплъыгъэр 1766, «Шъачэ» — «Спартак» — 1:1, 6172, «Зенит» — «Ахмат» — 1:2, 34565, «Факел» — «Краснодар» — 3:3, 13578, ЦСКА – «Пари НН» — 0:1, 7733, «Урал» — «Локомотив» — 2:2, 3551, «Торпедо» — «Крылья Советов» — 0:2, 3905, «Ростов» — «Динамо» — 2:1, 5214.

«Ахмат» «Зенит» зэрэтекIуагъэр, «Краснодар» 3:1-у «Факел» текIозэ пчъагъэр 3:3 зэрэхъугъэр, «Шъачэ» «Спартак» 1:1-у зэрэдешIагъэр, ЦСКА-р истадион щешIэзэ «Пари НН-р» къызэрэтекIуагъэр, нэмыкI зэIукIэгъухэм якIэуххэр тшIогъэшIэгъоных.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 39
2. «Спартак» — 33
3. «Ростов» — 32
4. ЦСКА — 29
5. «Ахмат» — 26
6. «Динамо» — 26
7. «Краснодар» — 25
8. «Оренбург» — 22
9. «Шъачэ» — 22
10. «Кр.Советов» — 20
11. «Урал» — 18
12. «Пари НН» — 16
13. «Факел» — 13
14. «Локомотив» — 13
15. «Химки» — 12
16. «Торпедо» — 6.

Я 17-рэ ешIэгъухэр

11.11. 19:00
«Пари НН» — «Ахмат»
12.11, 12:00
«Урал» — «Факел»
12.11. 14:00
«Кр. Советов» — «Ростов»
12.11. 16:30
«Торпедо» — «Зенит»
12.11. 19:30
«Локомотив» — «Спартак»
13.11. 14:00
«Оренбург» — «Краснодар»
13.11. 16:30
«Химки» — «Шъачэ»
13.11. 19:30
«Динамо» — ЦСКА.