Sıcak noktalara gönderilmeyecekler

Rusya silahlı kuvvetlerinde askerlik görevi yapacak olan gençlerin sonbahar dönemi askerlik alımları başladı.

Kumpıl Murat — Cumhuriyetimizde sonbahar dönemi askerlik alımlarını şahsen denetleyeceğim. İşlemlerin sürdüğü dönem içerisinde ortaya çıkabilecek her konudaki anlaşmazlığı çözümlemeleri, kanundışı uygulamaların olmaması konusunda yerel idarelerin yöneticilerine askerlik şubeleri başkanlarına talimat verdim, — dedi.

Adıge Cumhuriyetini Baş Askerlik Şubesi başkanı Aleksandr Averin sonbahar dönemi askerlik alımlarının Adıgeyde nasıl yürütüleceği, kısmi seferberlik kapsamında yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Aleksandr Averin — Bu seneki sonbahar dönemi asker alımları geçen yıllardaki gibi olacak. RF Savunma Bakanlığının kararnamesi ile Adıgeyden 400 kadar kişi askere alınacak, bahar döneminde daha fazla kişi askere alınmıştı. Bir defa daha altını çizmek istiyorum, bahar dönemi asker alımında da söylemiştim: Askere alınan bu gençler ‘Özel Askeri Operasyon’ bölgesine götürülmeyecekler. Bölgeye subaylar ve sözleşmeli asker statüsündekiler gönderiliyor. Hatta, geçen yıl askere alınmış olup askerliğini Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yapan askerlerin tamamı başka bölgelere gönderilmişti, — dedi

Averin ayrıca; — Askerlik şubesinin en birincil işlerinden birisi asker alımları. Asker alım komisyonu askerlik çağı gelen gençlerin fiziki-sağlık durumlarını kapsamlı olarak denetliyor. Komisyonları gerektiği şekilde oluşturduk, bu günden itibaren onlar çalışmaya başlıyor. Gıda ve forma olarak askerlere vereceğimiz materyallerin yüzde yüzü bize ulaştırıldı. Geçtiğimiz yıllarda Adıgeyde askerlik alımlarının gerektiği gibi yapıldığı da malumdur. Bu yıl da aynı şekilde askerlik alımı yapmaya hazırız, bu sene askerlik alımlarının bir ay ertelenmiş olarak başlaması bizi ürkütmüyor, işlerimizi biraz daha yoğun yürüttüğümüzde dönem alımlarını zamanında yapacağız, — dedi.

AŞINE Susan

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi