Ныбджэгъу лъапIэхэр!

2023-рэ илъэсым иапэрэ мэзихкIэ республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» икIэтхэгъу макIо.

Лъэпкъ гъэзет закъор къышъуIэкIэхьанэу шъуфаемэ, шъукIатх!

Почтэм икъутамэхэу республикэм итхэм: индексэу П4326-р:

мэзи 6-м — сомэ 1034,16-рэ
мэзи 5-м — сомэ 861,80-рэ
мэзи 4-м — сомэ 689,44-рэ
мэзи 3-м — сомэ 517,08-рэ
мэзи 2-м — сомэ 344,72-рэ
зы мазэм — соми 172,36-рэ.

Индексэу П3816-р (фэгъэкIотэнхэр зиIэхэм апаер):

мэзи 6-м — сомэ 1013,88-рэ
мэзи 5-м — сомэ 844,90-рэ
мэзи 4-м — сомэ 675,92-рэ
мэзи 3-м — сомэ 506,94-рэ
мэзи 2-м — сомэ 337,96-рэ
зы мазэм — соми 168,98-рэ.

«Адыгэ макъэр» ычIэт унэм шъущыкIатхэмэ (шъор-шъорэу гъэзетым шъукъылъыкIон фэещт):

мэзи 6-м — соми 150-рэ
мэзи 5-м — соми 125-рэ
мэзи 4-м — соми 100
мэзи 3-м — сомэ 75-рэ
мэзи 2-м — сомэ 50
зы мазэм — сомэ 25-рэ.

Корпоративнэ шIыкIэкIэ шъукIатхэмэ, мэзи 6 уасэ къэшъутын фае — сомэ 240-рэ. Экземпляр 15-м нахь мымакIэу къизытхыкIыхэрэм гъэзетыр мафэ къэс, тхьамафэм 5, къышъуфащэжьыщт.