Kısmi seferberlik çağrısı ile askere alınanlara destek veriliyor

Adıgeyde kısmi seferberlik çağrısı ile askere alınanlara destek sağlayan çalışmalar sürdürülüyor.

Adıge Cumhuriyeti Başkanının belirttiğine göre, geçtiğimiz hafta sonu görev yerlerine götürülenlerin çoğuna cumhuriyetimizce belirlenen yüzer bin ruble para desteği verildi. Diğerlerine de kısa süre çerisinde bu para desteği verilecek. Şu an bu desteğin verilmediği kişi sayısı ise altı kişi. Evrakları gereği gibi düzenlendiğinde, bu destek onlara da verilecek.

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat — Her bir kişi ile tek tek ilgilenceğiz, tüm engelleri ortadan kaldıracağız, vermemiz gereken para  desteğini onlara vereceğiz. Bunun yanısıra kısmi seferbelik çağrısı ile askere alınanların ailelerine de ek destek verilmesi konusunda talimatlar verdim. Okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocuklarından bu kurumlar ücret almayacak, öğrencilere ise okulda ücretsiz yemek verilecek, — dedi.

Kısmi seferberlik ile askere alınanların ailerinin karşılacağı sorunların çözümü ile yerel idareler görevlendirildi. Ayrıca Başkan askere alınanların isteklerinin yer aldığı dilekçelerinin bir an evvel değerlendirilmesi talimatını da verdi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi