Koronovirüsün yayılışı hakkında

Mıyekuape Belediye Başkanaı Gennadıy Mitrafanov koronovirüsün yeniden yayılmaya başlaması sebebiyle ilgili kurum-kuruluş yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Adıgeyin başkentinde koronovirüs vakalarının sayısı artmaya başladı, hastalananlar arasında çocuklar da var.

Mıyekuape şehir polikliniği müdüresi Yemt’ıtl Oksana’nın bildirdiğine göre 18 salgın sağlık birimi hastaları gezerek denetliyor. Üzücü olmakla birlikte şehirde omikron ve diğer türevlerde hastalık vakaları var. Durumu, sonbaharda başlayacak grip salgını daha ağır hale getirebilir.

Mıyekuape belediye başkanı — Bulaşıcı hastalıktan korunmanın yolu aşılanmak. Mıyekuape kentini ele alacak olursak aşı yaptıranların sayısal oranı yüzde 80’i geçti

ama ikincil aşı olumunda durum vahim. Bu yüzden kollektif bağışıklıkta gerileme olması da mümkün. Bu konu ile alakalı birimlere bu sorunun üstesinden gelmeleri talimatını verdim, —dedi.

Cumhuriyet başkentinde 3 aşı noktası her gün faaliyette.

AŞINE Susan

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi