Хэта 8:0-м езыгъэхъущтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ клубхэм я 9-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Зэтэгъапшэх

«Шъачэ» — «Динамо» — 2:1, «Химки» — «Крылья Советов» — 0:0, ЦСКА – «Краснодар» — 4:1, «Ахмат» — «Пари НН» — 1:3, «Урал» — «Торпедо» — 2:0, «Факел» — «Локомотив» — 2:0, «Зенит» — «Оренбург» — 8:0, «Ростов» — «Спартак» — 4:2.

«Урал» апэрэ текIоныгъэр мыгъэ къыдихыгъ. «Зенит» 8:0-у «Оренбург» къызэрэшIуи­хьыгъэр, «Ростов»», «Факел» ыкIи «Шъачэ» текIоныгъэр къызэрэдахыгъэр, ЦСКА-р «Крас­нодар» зыдешIэм гъогогъуищэ пенальтикIэ хъагъэм Iэгуаор зэрэридзагъэр къыхэтэгъэщых.

ЧIыпIэхэр
1. «Зенит» — 23
2. ЦСКА – 20
3. «Ростов» — 19
4. «Краснодар» — 17
5. «Спартак» — 16
6. «Динамо» — 16
7. «Шъачэ» — 16
8. «Пари НН» — 12
9. «Ахмат» — 11
10. «Кр. Советов» — 10
11. «Локомотив» — 9
12. «Оренбург» — 9
13. «Химки» — 8
14. «Факел» — 7
15. «Урал» — 4
16. «Торпедо» — 1.
Я 10-рэ зэIукIэ­гъухэр
17.09. 12:00
«Урал» — «Ахмат»
17.09. 14:00
«Торпедо» — ЦСКА
17.09. 16:30
«Ростов» — «Кр. Советов»
17.09. 19:00
«Динамо» — «Зенит»
18.09. 14:00
«Пари НН» — «Оренбург»
18.09. 16:30
«Шъачэ» — «Факел»
18.09. 16:30
«Краснодар» — «Химки»
18.09. 19:00
«Спартак» — «Локомотив».
«Зенит» 8:0-у «Оренбург» текIуи, рекорд ыгъэуцугъ. «Ащ фэдэ рекорд «Зенит» ыгъэуцущтми сшIэгъахэп, сежагъэп», — къыIуагъ тренер шъхьаIэу Сергей Семак.