Adıgekalede çalışmalar ilerliyor

Adıgekalede anıt kompleksi önünde bulunan parkın düzenleme çalışmaları ilerliyor.

Adıgekale belediye başkanı L’ıxase Mahmud’un belirttiğine göre ‘şehir yaşam alanlarının düzenlenmesi’ devlet projesi kapsamında yapılan yarışmada şu an hayata geçirilmek üzere çalışılan bu proje Rusya genelinde derece aldı ve bu sayede çalışmalar yürütülüyor.

Hatırlatacak olursak geçen yıl Nıjnıy Novgrad’da ‘Yaşam alanları’  isimli forumda yapılması gereken projelerin seçimi esnasında 160 proje jüri tarafından seçilmişti. Küçük kentler ve tarihsel öneme haiz yerleşkeler projesi kapsamında 2022-2023 yılları arasında bu çalışma hayata geçirilecek. 20 binden az kişinin yaşadığı kentler arasında Adıgekalenin projesi birinci gelmişti. Bu sayede kent söz konusu projeyi yapma olanağına kavuştu

Adıgekale bu projenin yanısıra devlet programları ve diğer programlardan verimli olarak faydalanıyor. Belediye yöneticileri benzer çalışmalara gelecekte de devam etme niyetindeler. Tüm bu çalışamalar ise halkın yaşam standartının daha iyiye taşınmasına hizmet edici niteliklerde.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi