Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ

Урысыем атлетикэ псынкIэмкIэ изэнэ­къокъу къалэу Чебоксары щэкIо.


Москва хэкум, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ацIэкIэ зэнэкъо­къум хэлэжьагъ Мария Ласицкене.

Капитанэу М. Ласицкене ЦСКА-м хэт, лъагэу пкIэным пылъ (прыгунья в высоту).

МетритIум епкIи, хэгъэгум дышъэ медалыр къыщихьыгъ.

Марие унагъо ихьаным ыпэкIэ лъэкъуацIэу ыхьыщты­гъэр Кучина. Къэбэртэе-Бэлъкъарым ицIыф гъэшIуагъ. 2020-рэ илъэсым Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащихьыгъ, дунаим гъогогъуищэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ — 2015-рэ, 2017-рэ, 2019-рэ илъэсхэм.

Хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм апэрэ чIыпIэхэр къащызыхьыгъэ Мария Ласицкене спортышхом гъэхъагъэу щишIы­хэрэм ахигъэхъонэу фэтэIо.