Federasyon Konseyinde Adıgey günleri

6-8 temmuz tarihleri arasında Rusya Federasyonu Federal meclisi federasyon konseyinde Adıge Cumhuriyeti günleri gerçekleştirilecek. Bu günler Adıgeyin devlet sistemini edinişinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenka, Konsey başkan yardımcıları, senatörler, Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat, AC Meclis Başkanı Vlademir Narojne, Cumhuriyet Bakanlar kurulu üyeleri, Adıge Cumhuriyeti meclisi milletvekilleri vd. katılacak.

Federasyon konseyindeki Adıgey günleri kapsamına senato komitelerindeki ayrıntılı toplantılarda dahil.

Bu toplantılarda Cumhuriyetimizin sosyo-ekonomik kalkınması ile alakalı önemli konular ele alaınacak. Federasyon Konseyinde düzenlencek Adıgeyi tanıtır sunum-sergide  parlamenterler  Adıgeyin kalkınması hakkında genel bilgi edinecekler.

Adıge Cumhuriyeti Başkanlık Basın Bürosu

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi