Adıgey Başkanı halktan insanların sorunlarını dinledi.

Adıge Cumhuriyeti  başkanı Kumpıl Murat Rusya federasyonu başkanı Vlademir Putinin talimatıyle her bölgede düzenlenen halktan insanların sorunlarının dinlendiği  noktanın Adıgeydeki muadilinde halktan insanları kabul etti.

711Ele alınan sorunlar arasında, ilaç temini, yol inşası,  çeşitli anlaşmalarla devlet işlerini yürüten işletmelere gerektiğinde destek verilmesi vd. yer aldı. Başkan sorunlar için çözümler üretti, gerekli kurumlara yönlendirmelerde, talimatlarda bulundu.

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Basın Bürosu

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmia