Anlaşma imzaladılar

Petersburgda gerçekleştirilen uluslarası ekonomi forumunda Adıge Cumhuriyeti Bakanlar kurulu ile ‘Ozon Adıgeya’ firması arasında bir anlaşma imzalandı. Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat ‘Romeks’ grup genel müdürü Aleksey Prokopenka ile bir anlaşma imzaladı.

Yapılan yatırımsal anlaşmaya göre Adıgekalede bulunan ‘Romeks-Tevçeskıy’ parkında gıda ve gıda dışı ürünlerin saklanabileceği depğoların yapılması planlanıyor.

107 bin metrekarelik tesisin inşasına bu yılın  ilk üç ayında başlanmıştı, 2023 yılının ikinci yarısında ise tamamlanması planlanıyor. Yatırımcı sözkonusu lojistik tesis için 6,2 milyar rubleyi aşkın yatırımda buluınacak. «Ozon Adıgeya» firması ise 2.2 milyar ruble tutarında depo kiralayacak, 2000 kadar işçi alımında bulunacak.

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat; ‘ Söz konusu bu yeni projeyi faydalı bir şekilde yaşama geçiriyoruz, Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınmasına faydası olacak böylesi güvenişli firmaların gelecekte de bölgemize yatırım yapmalarını bekliyoruz. Hem yerel idareler hem de cumhuriyet bütçemize bu kurumların vergi katkıları, ayrıca yeni iş yerleri, istihdam olanakları sağlayacak olmalarının da büyük önemi var », — dedi.

Yatırımcının belirttiğine göre, universal nitelikerdeki bu depo gerekli alt yapının hazır olması sayesinde kısa bir süre içerisinde bitirilecek.

Aleksey Prokopenka; «Uzun zamandır cumhuriyet ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Cumhurbaşkanının da devlet memurlarının da bizlere sağladıkları destekler sayesinde kısa bir süre içerisinde projeyi hayata geçirme, istihdam olanakları sağlıyoruz », — dedi.

Adıge Cumhuriyeti başkanı basın bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi