İletişim, olanakları pekiştiriyor

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) yönetim kurulu 10-11 haziran tarihlerinde Mezdegu’da toplandı.

Çerkesçe, kültür

DÇB toplantısı öncesinde Nalçikte, Kabartaye-Balkar Devlet Üniversitesinde gerçekleştirilen  Uluslarası Bilim Toplantısına bilim insanları, DÇB üyeleri, kültür emekçileri vd. katıldı.

Çerkesçe ve kültürün korunması ile alakalı sorunlar, bunların nasıl aşılabileceği konuşmacılarca belirtildi. Çıkış yolları ele alındı. Üzerinde en çok durdukları, milli bilinç temelli olarak ana okullarından-kreşlerden başlayarak çerkesçe eğitiminin, çerkesçenin kullanımının hayatın içerisinde kullanılmasıydı.

Bilim insanlarının, kültür emekçilerinin düşünceleri, nesilleri birbirine bağlayan bağların güçlendirilmesinde anadilinin, kültürün, sanatın faal olması üzerineydi.

Cumhuriyetimiz sivil toplum örgütlerinden ‘Adıge Xase’ temsilcileri de etkinliğe katıldı. Meşfeş’u Necdet çerkesçenin yaşamda daha fazla kullanılması üzerine bir konuşma yaptı. Organizatörlerin ricası ile çerkesçe şiir okudu.

Meşfeş’u Necdet’e, Dünya Çerkes Birliği Başkanı Danışmanı olduğunu gösterir belgeyi DÇB Başkanı Sehureko Havti verdi.

Başkanlar toplantısı

DÇB çalışmalarına  aktif katılan Avrupa Çerkes Dernekleri Başkanı Vereko Zetıy, Hafıtse Muhammet, Çaçıhu Mecid, Tl’ımışeko Ramazan, Aslane Ali, Şıbzıho Yur başkanlıklarını yaptıkları xaseler ile alakalı konuştular. Yas-anma günü etkinliklerine katılımları hakkında bilgi verdiler. Tarih sayfalarının daha iyi öğrenilmesi ile alakalı bakış açılarını dile getirdiler.

Stavropal Krayı yaşayanı soydaşlarımızın Adıge Xasesi başkanı Şıbzıho Yure’nin de dediği gibi soydaşlar arasındaki böylesi toplantılar,  bu toplantılarda alınan kararlar yaşamla uyumlu, geleceğe de yönelikler.

Mezdegu’da toplandılar

20 eylül günü Çerkes Günü isimli kutlama toplantıları Nalçikte yapılacak. Bu sene Adıgeyin devlet sistemini edinişinin 100. yılı. DÇB yönetim kurulu toplantılarında bu kutlamalara nasıl iştirak edileceği ele alındı.

Çerkes ulusunun dünya üzerindeki konumunun genişliyor olması, DÇB’nin bu genişlemeye katılımı, Çerkeslerin gelecekte de Dünyada çerkes olarak var oluşları ile alakalı bakış açıları da dile getirildi.

14 Ağustosta Gürcüstanın Abhazyayı silahlı güçler ile işgal etmeye kalkmasının 30. yılı olacak. DÇB tarafından bu bağlamda barışsal yaşamın pekiştirilmesi ile alakalı toplantılar gerçekleştirilecek. Sohumda yapılacak etkinliğe katılım ile alakalı kararda alındı.

Adıgeyi temsilen Tlımışeko Ramazan, Meşfeş’u Necdet, Hacıy Adam, Ğuçetl Susan, Hot Yunıs, Tsık’uşo Aslan, Hablawko Adam toplantıya katıldı. Bir Asetin anaokulunu ziyaret ettiler, milli konular ile alakalı sohbet ettiler.

Büyük memleket savaşında canını yitirenler, cephe gerisi faaliyetleri ile  zaferin kazanılmasına hizmet edenler anısına Mezdegu’da yapılmış anıtı Mezdegu Adıge Xasesi ve DÇB toplantısı katılımcıları ziyaret etti, çiçekler bıraktılar.

Milli gelenek-görenekler

Mezdegu Çerkeslerinin yüzyılı, milli gelenek-görenekler ile alakalı toplantı ili çekici geçti. Mezdegu da 70’den fazla milletin temsilcisi yaşıyor.

Asetin, Alman, Gürcü, Kazak, Rus, Çerkes, Dağıstanlı vd. milletlerden zanaatkarların el emeği ürünlerinin sergilendiği etkinlik de enteresandı.

Meşfeş’u Necdet, Tsıkuşo Aslan, Hot Yunıs dile getirdikleri görüşleri ile her bir milletin tarihi, milli olarak sanatsal anlamda kendilerine ait eserlere sahip olduğunu belirttiler. Tlımışeko Ramazan ise işinin ustası olanların desenleri konuşturduklarını dillendirdiklerini belirtti.

Toplantıda Çerkes milli kıyafetini sadece görünüşünün değil giyenin de tavırları ile güzelleştirdiğinin altını çizdiler. Çerkes gününde yüzlerce kişi çerkes milli kıyafetlerini yakışır bir şekilde giyecek, 12 yıldızlı bayrağımızı çerkeslerin yaşadığı yerlerde dalgalandıracaklar. Çerkeslerin çerkesliklerine değer verdiklerini böylesi canlı toplantılarla gözler önünde sergileyecekler.

Bina verildi

Mezdegu Adıge Xasesine faaliyet göstermesi için bir bina verildi. Bu bina aynı zamanda tarihi bir bina ve Mezdegu kenti merkezinde yer alıyor ve kısa bir zaman içerisinde gerekli düzenlemeler de yapılacak.

DÇB toplantısında devlet kurumlarının sağladığı yardımlarla işlerin ilerleyişi,  kültür, spor, gençler ile alakalı farklı farklı konularda ele alındı, çeşitli kararlar verildi.

YEMT’ITL Nurbıy

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi