Zorluklarla yoğrulup güçlenen sevgili memleketimiz

Rusya günü 1992 yılından itibaren kutlanıyor. RSSFC devlet bağımsızlık deklarasyonunun kabul edildiği gün Rusyada kutlanmaya başlandı, 2002 yılından itibarense bu gün ‘Rusya Günü’ olarak isimlendirilmeye başlandı.

Bu güne vesile olan olayların sonuçları, etkileri devletimiz için basit olaylar değildi. 1990’lı yılların nasıl olduğunu bu zaman diliminde yaşayanlar çok iyi biliyor. Halk Prestroykaya hazır değildi, stabil bir ortam yoktu, bazı subyektler arasında savaşlar-çatışmalar dahi  oluyor, terörizm ve diğer benzeri  suç organizasyonları yaygınlaşıyordu.

Günümüz yaşamında bizleri hoşnut etmeyen pek çok şeyle karşılaşıyorsak bile, o geçen yıllar göz önüne alındığında hayatın iyi bir yönde, oldukça değiştiğini de görüyoruz. En önemlisi ise subyektlerde huzurun hakim olmasıdır. Terörizmle mücadele konusunda devlet organlarının çalışmalarının faydası geldi.

1990’lı yılların zorlukları ile yoğrulup güçlenen devletimizin ekonomisi daha sonraları defalarca kriz ortamları ile karşılaştıysa dahi zarar almadan sıyrılabildi. Rusyanın güçleniyor kendi ayakları üstünde duruyor olmasından hoşlanmayan ‘dost olmayan’ ülkeler diye isimlendirdiklerimiz çeşitli yaptırımlarla  uzun yıllar bize zarar vermeye çalışıyorlarsa da, 1990’lı yılların zorlu dönemi gibi bir döneme geri dönmedik, hatta, ithal ürünleri daha az kullanıp bunun yerine yerli ürünlerin üretiminin  daha da artması gibi bir hale doğru yavaş yavaş yol alıyoruz.

Devletimizin bağımsızlığı daha da güçlendi, sahip olduğu kendini koruma olanakları defalarca arttı, ordularımız ve onların kullandığı teknolojiler de yenilendi.

2014 yılında Kırım’da referandum gerçekleştirildi, katılımcıların çoğunluğu Rusyaya bağlanma kararı aldı.  Bunun üzerine Kırım Rusya Federasyonunun Subyektlerinden birisi oldu.

Bu olayın üzerinden çok vakit geçmeden Krasnodar Krayı ile Kırımı birbirine bağlayan köprü de yapıldı.

Bunların yanısıra Soçide gerçekleştirilen olimpiyat, 2018 yılında ülkemizde yapılan dünya futbol şampiyonası hem uluslararı hem de ulusal anlamda Rusya ve dünya tarihinde yerini aldı.

1990 yılında dibe vurmuş ekonomi hiç azımsanmayacak gelişme gösterdi, büyük çaplı ticaretin vergi payı fark edilecek oranda arttı, devlet bunların sayesinde sosyal alanlara daha fazla eğilebilir oldu.

Çeşitli bahaneler ürettiklerinden dolayı «aramızdaki dostluğu yitirmiş olduğumuz» devletlerin bize uyguladıkları yaptırımlar verdikleri zarar kadar faydaya da vesile oldu. İthal gıda ürünlerin yerini yerli üretim ürünlerin alması için devletimiz tarım sektörünün genişlemesi için daha fazla destek vermeye başladı. Bunu da büyük gelişmeler takip etti.

Tarım arazisi olan, sürülür arazi diye tanımlanan dünyadaki tüm arazilerin yüzde birine ülkemiz Rusya sahip. Çifçilerimiz bu arazinin yarısından fazlasında buğday üretiyor. 2000 yılında 65 milyon ton üzerinde, 2020 yılında 133 milyon tonu aşkın tahıl üretimi yapıldı. Bunun 85,9 milyon tonu buğday..

Rusya en çok buğday ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. Bu alanda  95 devlet ile yapılmış anlaşmalara uygun satışlar yapılmakta. 2019 yılına tahıl ihracı konusunda Rusya dünya birincisi geldi. 2020 — 2021 tarım yılında ülkemiz 33 milyon ton yurt dışına tahıl satışı yaptı, bu sene bu miktarın 37 milyon tona çıkartılması planlanıyor.

Her yıl, devlet destekleri ve çeşitli programlarla tarım sektörüne verilen yardımlar sayesinde bu alanda çalışmak isteyenlerin ve çalışmaya başlayanların sayısında artış oluyor.

Uzmanların belirttiğine göre, 1990 yılında devletimizin ana sorunları arasında yüksek enflasyon ve  büyük borç yer alıyordu. Daha sonraki yıllarda bu sorunlar aşıldı. Ekonomik gelişmenin bir belirteci büyük, orta ve küçük ölçekli ticaretin gelişiyor- yaygınlaşıyor olmasıdır.

Örnek verecek olursak; 2000-2017 yılları arasında sanayi sektöründeki üretim yüzde 55,4-oranında artış gösterdi. 2018 — 2019 yılları arasında bu oran yüzde 103 — 105’e ulaştı. Böylesi gelişme ise iş alanları-iş bulma konusundaki sıkıntıları azalttı. 1990’lı yıllarda işsizlik oranları yüzde 10,6 iken bu günümüzde  yüzde 4’e düşmüştür.

RF Başkanı Vlademir Putinin ön ayak olması ile başlatılan 12 ulusal proje ise sosyal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarını kapsayıcı niteliklerde.

Bu projeler sayesinde, anaokulları, kreşler, hastahaneler, poliklinikler, yollar, doğal gaz, içme suyu, elektirik şebekeleri, dinlence yerleri, spor alan ve tesisleri benzeri pek çok altyapısal hizmet Rusyanın tüm subyektlerinde yeniden yapılandırıldı, var olanlar ya yenilendi ya da tadilattan geçirildi, geçiriliyor. Bu projeler 2019 — 2024 yılları arasındaki dönemi kapsıyor.

Yine örneklendirecek olursak tıp alanında büyük gelişmeler gösterdiğimizin, yeni teknolojiler kullanıyor oluşumuzun bir kanıtı da 2020 yılında yaygınlaşmaya başlayan, tüm dünyayı kaplayan yeni koronovirüs Rusyaya girdiğinde kendisini dünyanın süper gücü gören ülkelerden daha iyi onunla mücadele edebilmiş olmamızdır. Bu hastalığa yakalanan hastaların tedavisinin yapıldığı hastahaneler çok kısa süre içerisinde tüm bölgelerde  düzenlenebildi, aralarında yeni inşa edilmiş olanları da az değil, tedavide kullanılan ilaçların temini de ivedilikle sağlandı, ambulans-ilk yardım hizmetleri de genişletildi.

Bu yeni virüsle mücadele ilk aşının da Rusya Federasyonunda geliştirilerek kapsamlı uygulanmaya başlanmış olması sadece tıp alanında değil aynı zamanda bilimsel alanda da Rusyanın gelişmişiliğinin bir kanıtıdır.

Pandemi tüm devletlere zarar vererek etkiledi. Hastalığın yayılmasının engellenmesini amaçlayan, kişilere izalasyon uygulanması, dünya ekonomisine zarar verdi. Bu durumda da Rusyanın diğer ülkelerden daha güçlü konumda olduğu  ortaya çıktı. Bu dönemde ortaya çıkan krizden etkilenenlere gerekli destekler sağlandı.

Bunun yanısıra tıp tesisleri gereken yeni-çağdaş ekipmanla donatıldı, lider teknolojik donanımlarla teçhiz ilk yardım araçları halka hizmet verdi. Daha önceleri böylesi tıbbi destek almak için örneğin Rusyanın başkentine gitmek gerekirken günümüzde pek çok subyektte büyük tıp merkezleri var.

Eğitim, bilim, kültür, spor alanındaki başarılar ise ülke genlindeki ilgili okul ve spor tesislerinin, kültür saraylarının, kütüphanlerim, müzelerin açılıyor olması ile alakalıdır.

Halka devlet  desteğinin daha yoğun ulaştırılmaya başlanması da gözle görülür konumdadır. Bu yöndeki çalışmalar ülkedeki az gelirli kişilerin sayısının azaltılmasına hizmet etme amacındadır.

Hizmetlerin halka daha kolay sağlanabilmesi-sunulabilmesi için elektronik olanakların yaygınlaştırılması da yaşamda geniş alan kaplamaya başladı.

Uzun yıllardır RF başkanı Vlademir Putin RF Federal Meclisine önerge sunmakta. Bunlarda başarılı olunan konulara değiniyor, eksik kalanları belirtiyor, gelecekte muhakkak yapılması gerekenleri dile getiriyor. Halk da bu önergeyi  bekler oldu. Çünkü bu şekilde devlet başkanınca dile getirilen konuların, ekonomik-sosyal kalkınmaya hizmet edici hususların gerçekleştirileceğine halkın  güveni var.

HUT Nefiset

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi