«Налмэсым» иконцертхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэр Тыркуем икъалэхэм ащыкIуагъэх.

Анкара, Анталие, Измир, Къай­сыр «Налмэсым» ипчыхьэзэхахьэхэр гъэшIэгъон дэдэу ащыкIуагъэх, нэбгырэ шъэ пчъагъэ яплъыгъ. Тыркуем культурэмкIэ ихэбзэ къулыкъушIэхэр концертхэм ащыIагъэх, тиартистхэм гущыIэгъу къафэхъугъэх.

Анкара и Адыгэ Хасэ кIэщакIо фэхъуи, пчыхьэзэхахьэр адыгэ джэгушхокIэ аухыгъ.

Тыркуем щыщхэу къэшъуакIоу Айбарс Тамп, пщынаоу Жу Къай­хъан «Налмэсым» иартистхэм ягъусэхэу концертхэм ахэлэжьагъэх. Зэлъэпкъэгъухэм лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ къагъэлъэ­гъуагъ.

Мэкъуогъум и 13 — 15-м «Налмэсым» иконцертхэр Къэрэщэе-Щэрджэсым щыкIощтых. Мэкъуогъум и 17-м «Налмэсым» имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ концертыр Мыекъуапэ къыщитыщт.