Adigey işletmelerinin ihracat-ithalat potansiyellerini arttırmalarına yardımcı olunacak

Adıgey’in ihracatçı işletmelerinin ekonomik kayıplarının az olması bekleniyor. Uzmanlar, bunun ana sebebinin ihracatçı işletmelerin iş ortaklarının Türkiye, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Asya’da bulunmasından kaynaklandığını söylüyor.

Aynı zamanda küresel kısıtlamalar karşısında cumhuriyetin ihracatçılarına verilen destek güçlendirilecektir. Adıge Cumhuriyeti başkanı ilgili kurumları bu konuda görevlendirdi.

Öncelikli çalışma alanları ve karşılıklı ticaret yapılan ülke listesi belirlendi: Türkiye, BDT ülkeleri, Vietnam, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Güney Afrika.

Bunu akılda tutarak, Adıge Cumhuriyeti işletmeleri için iş misyonları, iş ortakları arama, bölge temsilcilerinin sergi ve fuar etkinliklerine katılımında yardım organize edilecektir.

 Ayrıca, Asya ve Afrika pazarlarına yeniden uyum sağlamak amacıyla, işletmelerin bu bölgelerde ürün sertifikasyonu ve elektronik ticaret platformlarına yerleştirilmesine ilişkin kurallar konusunda eğitilmesi planlanmaktadır.

İhracatçıları desteklemek için yeni bir önlem paketi değerlendirilmek üzere hazırlanıyor.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi