Аужырэ такъикъхэр гъэшIэгъоных

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм гъэтхапэм и 5 — 7-м я 20-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъухэр

ЦСКА – «Нижний Новгород» — 1:0, «Локомотив» — «Химки» — 3:2, «Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:2, «Динамо» — «Спартак» — 0:2, «Краснодар» — «Урал» — 2:1, «Ростов» — «Шъачэ» — 0:1, «Зенит» — «Уфа» — 2:0, «Ахмат» — «Рубин» — 1:2.

«Спартак» иешIакIоу Промес «Динамэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дахэу зэрэдидзагъэр, «Краснодар» IэкIыб къэралхэм къа­рыкIыгъэхэ ешIакIохэр хэкIы­жьыгъэх нахь мышIэми, текIоныгъэр «Урал» къызэрэшIуихьыгъэр къыхэтэгъэщых. Аужырэ такъикъым ЦСКА-м хэтэу Юсуф Ядыджи «Н. Новгород» икъэлапчъэ Iэгуаор зэрэди­дзагъэр, «Шъачэ» иешIакIоу Нобоа зэIукIэгъум икIэух пенальтикIэ «Ростов» икъэлапчъэ Iэгуаор зэрэдидзагъэр, «Рубин» хэтэу Дрейер аужырэ нэгъэу­пIэпIэгъухэм «Ахмат» икъэлап­чъэ Iэгуаор зэрэдидзагъэр тшIо­­гъэшIэгъоных.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 44
2. «Динамо» — 39
3. «Шъачэ» — 37
4. ЦСКА — 36
5. «Краснодар» — 32
6. «Локомотив» — 31
7. «Ахмат» — 30
8. «Крылья Советов» — 28
9. «Спартак» — 26
10. «Рубин» — 25
11. «Н. Новгород» — 22
12. «Арсенал» — 20
13. «Урал» — 19
14. «Ростов» — 18
15. «Уфа» — 16
16. «Химки» — 14.

Я 21-рэ зэIукIэгъухэр

12.03
«Уфа» — «Н.Новгород»
«Арсенал» — «Динамо»
«Локомотив» — ЦСКА
13.03
«Урал» — «Ахмат»
«Химки» — «Шъачэ»
«Кр.Советов» — «Зенит»
«Спартак» — «Краснодар»
14.03
«Рубин» — «Ростов».