Adıgey’de gelecek vadeden bölgelerden Tahtamıkuayenin başkanı yeniden seçildi

Şavo Asker Hacwumarıko Tahtamukay bölgesinin başkanı seçildi. Birkaç gün öncesine dek Adıge Cumhuriyeti Meclisi milletvekili olarak cumhuriyet meclis başkanlığındaydı.

 2 Mart 2022’de Takhtamukay Rayonu Halk Vekilleri Konseyi’nin 54. oturumunda Bölge başkanı seçildi.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi