Дышъэр къахьыгъ

Урысыем спорт щэрыонымкIэ и Ку­бок къы­дэ­хыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу Ижевскэ щыкIуагъэм Адыгеим испорт­сменхэр хэлэжьагъэх.

АР-м испорт еджапIэу Сергей Алифиренкэм ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэхэ­рэ Александр Алифирен­кэмрэ Анастасия Кравцовамрэ зэхэпхъэгъэ зэ­нэ­­къо­къоу «скоростная стрель­ба» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ.

Олимпиадэ джэгунхэм ячемпионэу, Урысыем спор­тымкIэ изаслуженнэ мастерэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ трене­рэу Сергей Алифиренкэм тиспортсменхэр егъасэх. Ащ къызэрэтиIуагъэу, зэ­нэ­къокъухэр Ижевскэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъэх. Адыгеим щыщхэр кIэра­хъомкIэ щэрыуагъэх, яIэпэ­IэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх.

Тиспортсменхэм зичэзыу зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры. Гъэхъагъэу ашIырэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фагъэхьы.