Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу 2022-рэ илъэсым, щылэ мазэм Тыркуем щыкIощт.

— Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Александр Евтушенкэм, СтIашъу Мамыр зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджа­пIэ икъулыкъушIэу Наталья Ширяевам. — Бзылъфыгъэхэри зэнэкъокъум хэлэжьэщтых. Адыгеим щыщхэу Елизавета Арчибасовам, Алена Рыцевам, Гюнель Мехтиевам Урысыем изэIукIэгъухэм медальхэр пчъа­гъэрэ къащахьыгъэх. Ахэри Тыркуем щыIэх.

Трекым щызэхащэщт хэгъэгу зэнэкъокъум Адыгеим испорт­сменхэм ухьазырыныгъэ дэгъу къыщагъэлъэгъощтэу тэгугъэ. Тренер цIэрыIохэу Анатолий Лелюк, Александр Войновыр япащэхэу кIуачIэр апсыхьэ, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.