ЕшIэгъухэр къызэрыкIохэп

«Металлург» Магнитогорск – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 85:68 (9:17, 24:20, 28:14, 24:17).
Щылэ мазэм и 12-м Магнитогорскэ щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 3, Суслов, Рябов, Александров – 16, Гапошин – 13, Каренин – 18, Сизов – 15, Кочнев – 3.

«Металлургым» къыхэщыгъэ­хэр: Харитонов – 17, Сарафанкин – 16.

Суперлигэм иятIонэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум тибаскетбол командэ хэлажьэ. Апэрэ чIыпIи 6-р къыдэзыхыхэрэр финалым щешIэщтых, медальхэм афэбэнэщтых. Командэхэм зэIукIэгъу 22-рэ зырыз яIагъ. «Динамо- МГТУ-м» текIоныгъэ 12 къыди­хыгъ, 10-р шIуахьыгъ.

ЧIыпIэхэр

1. «Тамбов» – 40
2. «Металлург» – 39
3. «Чеб. Ястребы» – 39
4. «Динамо-МГТУ» – 34
5. «Русичи» – 34
6. «ЧелБаскет» – 33
7. «БАРС-РГЭУ» – 30
8. «Нефтехимик» – 30
9. «Новомосковск» – 30
10. «Динамо» Ст – 26
11. «МицуБаскет» – 25.
Щылэ мазэм и 15 – 16-м «Динамо-МГТУ-р» Челябинскэ ще­шIэщт.