Пчъагъэр тифедэп

«Металлург» Магнитогорск — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 108:87 (21:18, 30:21, 30:29, 27:19).
Щылэ мазэм и 11-м Магнитогорскэ щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 3, Суслов — 2, Рябов — 14, Александров — 9, Воротников, Гапошин — 8, Чаленко — 5, Каренин — 18, Сизов — 16, Кочнев — 12.

«Металлургым» къыхэщыгъэхэр: Риссказов — 22, Харитонов — 18, Сарафанкин — 14.

Урысыем ибаскетбол командэхэр суперлигэм ия 2-рэ куп щызэнэкъо­къугъэх. Магнитогорск ыкIи Мыекъуапэ якомандэхэр щылэ мазэм и 12-м ятIонэрэу зэдешIагъэх. ЗэIукIэгъум икIэух шъущыдгъэгъозэщт.