Her türlü duruma hazır olunmalı

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat cumhuriyetimizdeki hastahanelerin başhekimleri ile bir araya geldi. Hastalar, koronovirüs vakaları, tıbbi yardım ve bakım ile alakalı konuları ele aldılar.

Toplantıya Adıge Cumhuriyeti Başbakanlığı görevini vekaleten yürütmekte olan Çeraşe Anzavur, Sağlık Bakanı Meretıko Rüstem, Rusya hıfzısıhha kurumu Adıgey şubesi müdürü Sergey Zavgorodne, Maykop devlet Teknik Üniversitesi Rektörü Kuyıj Saide, Rusya Birlik Partisi Adıge Cumhuriyeti Bölge idari yürütme komitesi başkanı Afeş’ağo Ramazan da katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat toplantıyı açtığı konuşmada öncelikli olarak tıp çalışanlarından duyduğu memnuniyeti defalarca dile getirdi, koronovirüsün yeni çeşidi olan Omikron ile mücadelede gösterdikleri çalışmaların karşılıklı işbirliği içerisindeki faaliyetlerinin öneminin altını çizdi.

Kumpıl Muratın belirttiğine göre Federal merkezce alınan kararlar çerçevesinde çalışmaları yürütmekte fayda var. Rusya Federasyonu Hükümetinin sağladığı desteği yararlı bi şekilde kullanmak her alanda işbirliğini daha da geliştirmek gerekiyor.

AC Başkanı Kumpıl Murat; « Cumhuriyet hastahaneleri, tıbbi kurumları her türlü duruma hazırlıklı olmalı. Bu, kovid kastahaneleri, acil servisler, poliklinikler gibi tüm tıbbi kuruluşları kapsıyor. Hastaların sayısının artabileceği gerçeği doğrultusunda hazırlıklı olmak gerekiyor. Adeta bir saatin kusursuz işleyişi gibi her kurumun çalışması gerekiyor », dedi.

AC Başkanlığı Basın Bürosu

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi