Adıgey çağrı merkezine koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili günde 1,2 bin kadar çağrı yapılıyor

Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüs ile ilgili durumun bu yılın Ocak ayında, 2021’de olduğu kadar endişe verici olmadığını, ancak yine de zor olduğunu belirtti.

Bu çalışmadaki önemli bir halka da vatandaşları bilgilendirmek. Bu amaçla, geçen yıl Kasım ayında cumhuriyette, cumhuriyet sakinlerinin koronavirüs enfeksiyonu hakkında bilgi edinebilecekleri bunun yanısıra sıra eve doktor çağırmak için de faydalanacakları bir çağrı merkezi açıldı.

Adıge Cumhuriyeti Kumpıl Murat çağrı merkezini ziyaret etti.

Merkezin faaliyetleri 2 vardiya halinde — 8 — 20:00, hafta sonları 8:00 — 14:00 saatleri arasındadır.

Çalışmaya poliklinik çalışanları ve gönüllüler katılıyor — Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi ve Maykop Tıp Fakültesi öğrencileri, toplam 30 gönüllü ve 7 sağlık çalışanı.

Çağrı merkezinde, Birleşik Devlet Bilgi Sisteminin Adıge Cumhuriyeti sağlık alanındaki bölgesel parçasına bağlı otomatik bilgi işleme istasyonları oluşturuldu.

Adıgey Başkanı çağrı merkezi çalışanları ile yaptığı görüşmede vatandaşların başvurularının niteliğini, yükünü sordu. Gönüllüler günde 800 ila 1200 arasında çağrı alındığını söyledi. En yoğun günler Pazartesi-Salı.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi