КIымэфэ зыгъэпсэфыгъор къэсыгъ

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм хэлэжьэрэ командэхэм 2021-рэ илъэсым хэхьэрэ зэIукIэгъухэр аухыгъэх.

Я 18-рэ ешIэгъухэр

«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:0, ЦСКА – «Арсенал» — 2:0, «Ростов» — «Урал» — 1:4, «Динамо» — «Зенит» — 1:1, «Ахмат» — «Химки» — 4:1, «Краснодар» — «Нижний Новгород» — 0:0, «Локомотив» — «Уфа» — 2:0, «Шъачэ» — «Спартак» — 3:0.

«Крылья Советов» — «Рубин» — къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Сергеев — 62, Пиняев — 85. ЦСКА – «Арсенал» — Заболотнэр — 33,76 (пенальтикIэ). «Динамо» — «Зенит» — Клаудиньо – 34, «Зенит», Скопинцев — 72, «Динамо». «Локомотив» — «Уфа» — Марадишвили — 71, Кперк — 74.
Шъачэ икомандэ 3:0-у «Спартак» Москва текIуагъ. Нобоа ыкIи Юсуповым пенальтикIэ, Поповым «Спартак» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. «Шъачэ» я 3-рэ чIыпIэм щыI, Европэм и Кубок фэбэнэнэу зегъэхьазыры.

«Краснодар» ауж къинэхэрэм ащыщэу «Нижний Новгород» текIон ылъэкIыгъэп. «Краснодар» иешIэкIуи 8 зэрэсымаджэхэм къыхэкIэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэп.

2022-рэ илъэсым командэхэм зэнэкъокъум паублэжьыщт. «Зенит» нэмыкI футбол командэу апэрэ чIыпIэм фэбэнэщтыр зэнэкъокъум къыщылъэгъощт.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 38
2. «Динамо» — 36
3. «Шъачэ» — 31
4. ЦСКА – 30
5. «Краснодар» — 29
6. «Локомотив» — 28
7. «Ахмат» — 27
8. «Кр. Советов» — 27
9. «Спартак» — 23
10. «Рубин» — 22
11. «Урал» — 19
12. «Арсенал» — 19
13. «Н. Новгород» — 19
14. «Ростов» — 18
15. «Уфа» — 16
16. «Химки» — 14.

Командэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ къэсыгъ. ЗэIукIэгъухэр мэзаем рагъэжьэжьыщтых.