Şiddetli rüzgarın yol açtığı sorunlar gideriliyor

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat şiddetli rüzgarın yol açtığı zararların giderilmesine dair yapılan toplantıya başkanlık etti. Topantıda ivedilikle yapılması gerekenler ele alındı.

Video konferans usulü ile gerçekleştirilen toplantıya AC Hükümeti Başbakanı Genadiy Mitrafanov, Adıge Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Meretıko Rüstem, Acil durumlar komitesi Vyaçeslav Lotakov ve yerel idarelerin yöneticileri katıldı.