ТигъэгушIуагъ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Ставрополь» Ставрополь — 27:25 (12:12).

Суперлигэм хэт гандбол командэхэр шэкIогъум и 30-м республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.