Yetişkin nüfusunun yüzde 44’ü aşılandı

Adıge Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bir defa daha,  koronovirüs aşısı olanların yeniden aşılanma olanağından faydalanabileceklerini halka hatırlattı.

Böylesi niyete sahip olanların aşılama noktalarına müracaat ederek yeniden aşılama hizmetini almaları mümkün. Bunun için koronovirüs aşısını ilk oluşları üzerinden alt ay geçmesi gerekiyor.

AC Tlışhası Kumpıl Murat — Cumhuriyetimiz sakinleri son zamanlarda daha aktif olarak aşılanmaya ilgi duymaya başladı.  Öngördüğümüz, hedeflediğimiz oranın yüzde ellibeşi aşı  oldu, bu ise cumhuriyetimizde yaşayan 18 yaşını aşmış nüfusun yüzde 44’üne tekabül ediyor. Bunun yanı sıra bu salgın hastalığa yakalanıp hastahanede tedavi edilmesi gerekenler için de yeterli yatak kapasitesini oluşturduk, — dedi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi