Kış hazırlıkları tamamlandı

Adıge Cumhuriyeti bakanlar kurulu sosyal öneme haiz tesisler ve komünal konut alanlarında kış için gerekli hazırlıkların yapılması kararı aldı. Bu kararın yaşama geçirilmesi için cumhuriyetimiz şehir ve rayon idarecilerine ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Amaç doğrultusunda cumhuriyetimizde yer alan 257 merkezi ısıtma tesisi, 302 kilometre uzunluğundaki merkezi  ısıtma ısı iletim hattı, 3 bin kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı, 319 su deposu, 2,53 bin kilometre su iletim hattı, gerekli teknik donanım, yol, 1748 çok katlı konut vd. kış dönemine hazırlandı.

Isı dağıtım işini üstlenen kurum ve kuruluşların kış dönemine hazır oldukları Rostexnadzor tarafından ekim ayı içerisinde denetlenerek tespit edilmişti. Belediye vb kuruluşlar ise kasım ayı başlarında denetlenmişti. Cumhuriyetimizde 7 idari birimin kış dönemine hazır olduğuna dair belgeleri verildi. Cumhuriyet başkenti Mıyekuape, Koşhable, Cece, Tevçoj ve Şevcen rayonları ve Adıgekale kışa hazır bölgerden. Tahtamıkuaye ve Krasnogvardeyske rayonlarında ise bazı eksiklikler var.

Krasnogvardeyske rayonunda Hatıkuayede merkezi ısıtma sisteminin gerekli ısı dağıtımını yapabilmesi için merkezi sisteme beş kazan daha ilave etmesi gerekiyor. Bunun sağlanması için ise 7,2 milyon rublelik harcama yapılacak.

Tahtamukaye rayonunda ise gerekli eksiklikler giderildi, rayon idaresi tarafından Rostexnadzor’a yeniden değerlendirme yapması için çağrıda bulunuldu.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi